Jaarverslag Stichting Robbedoes 2018

De Stichting Robbedoes is officieel opgericht op 23 februari 2018. Het bestuur bestaat uit Karin, Jos , Nikki en Stef Spapens. In de eerste maanden zijn wij druk geweest met het maken van de website. Met hulp van vrijwilliger Marion Hurkmans is het een mooie website geworden, waar we in de loop van het afgelopen jaar nog regelmatig veranderingen in hebben aangebracht.

Pauliene Olieslager van Toet Ontwerp is aan de slag gegaan met het ontwerpen van het logo voor Robbedoes. Wij zijn erg blij met het logo dat een stoere speelse uitstraling heeft en bruikbaar is voor website, Facebook en visitekaartjes. Voordat de stichting gelanceerd wordt in september moet alles in orde zijn.

Robbedoes is gelanceerd op donderdag 20 september tijdens de lezing van Tanja van Roosmalen over Levensbedreigende ziekte in het gezin. Deze avond is door Karin Spapens uitleg gegeven wat het doel is van Stichting Robbedoes en iets meer verteld over de activiteiten in het jaar 2018. Inmiddels was er al een aanvraag ingediend voor de ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling) status en in oktober kregen we te horen dat Robbedoes deze heeft gekregen.

Op 10 november is gestart met de workshop “Maken van je eigen memory Doll”. Ieder vanuit hun eigen expertise hebben Karin Spapens, rouwtherapeut en Marieke Koopmans, ontwerper en kunstdocent hun krachten gebundeld. De workshop “ Het maken van je eigen Loving Memory Doll” is hiervan het resultaat. In deze workshop zijn kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar naast hun verlieservaringen juist ook aan de slag gegaan met hun mooiste en fijnste herinneringen. Er was veel aandacht voor het vertellen en delen van fijne herinneringen, maar even zo belangrijk was het meer praktische gedeelte zoals het maken van een herinneringsdoosje en het ontwerpen van de Loving Memory Doll. De Loving Memory Doll biedt kinderen ook na de workshop blijvend troost en letterlijk houvast en fungeert als ankerpunt om je mooiste, liefste herinneringen voor altijd te koesteren en vast te houden. Door de workshop in een klein (max 6 kinderen) groepsverband aan te bieden, krijgen kinderen de kans om hun verhalen, verdriet en plezier te delen met leeftijdslotgenoten. Hierdoor zien ze dat ze niet de enige zijn die dit is overkomen, dit feit op zich werkt vaak al helend. De workshop is speciaal bedoeld voor kinderen die een dierbare hebben verloren door overlijden. De Loving Memory Dolls zijn op een feestelijk manier uitgereikt aan de kinderen. Nieuwe data voor de volgende workshop in 2019 zijn alweer gepland.

11 november en 8 december stond er een Bootcamp op de agenda voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud die te maken hebben gehad met verlies in welke vorm dan ook. Dit kan zijn door overlijden van een dierbare, verlies van gezondheid of scheiding. De Bootcamp vindt plaats onder begeleiding van Fitnesscentrum Below door Niek van Bekhoven. Helaas is de Bootcamp door te weinig aanmeldingen niet doorgegaan. In 2019 gaan we een nieuwe poging wagen.

14 december was Robbedoes het goede doel bij het ‘Winters Weerzien’ van LaBuLa, Ladies Businessclub de Langstraat. Er is een ludieke diva bingo georganiseerd. Na afloop mocht de voorzitter Karin Spapens de cheque met een mooi bedrag in ontvangst nemen. De opbrengst van deze cheque zal besteed gaan worden aan een lotgenotecontactdag voor broertjes, zusjes ( brusjes) en ouders waarvan kindjes zijn overleden rondom de zwangerschap en geboorte.

Het afgelopen jaar hebben we van heel veel sponsoren hele mooie bedragen mogen ontvangen en willen wij eenieder van klein naar groot bedrag daarvoor heel hartelijk bedanken. Wij hebben al een aantal kinderen steun en troost kunnen bieden hierdoor en gaan dit in 2019 voortzetten!